Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Hoe gaat het in z'n werk?

Ontwikkeling als danseducatieprofessional

Je bent al heel wat jaren actief of recent gestart als dansdocent. In je opleiding is waarschijnlijk veel gelegenheid geweest om aan kennis, vaardigheden en attitude te werken, die passen bij het vak van dansdocent. Na je opleiding draag je opeens zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop jij je ontwikkelt in je vakgebied. Dit kun je doen door deel te nemen aan een masterclass, workshop of conferentie. Dit levert vaak bruikbare en inspirerende tips op voor je eigen danslespraktijk. Een andere manier om te blijven ontwikkelen als dansdocent is door deel uit te maken van een intervisie netwerk waarbij reflecteren, leren en elkaar inspireren de ruimte krijgen in een kleine groep.

Werkwijze

In het INvD staat het leren van elkaar en met elkaar centraal. Elk intervisienetwerk (verschillende groepen in Nederland) heeft een bescheiden omvang, zodat je een band opbouwt met elkaar en op een veilige manier kunt leren van eigen en andermans werkervaringen.

Verbaal én op de vloer ín de praktijk

Naast deze talige werkvorm is het mogelijk om met elkaar de vloer op te gaan en op die manier een leervraag heel praktisch te onderzoeken. De werkvorm is dus ondergeschikt aan de leervraag. Het grote voordeel van dit praktische element in onze werkwijze is dat de leervraag voelbaar en toepasbaar wordt en daardoor sneller en makkelijker tot een ontwikkeling doorstromen waar in de lespraktijk de vruchten van geplukt kunnen worden.

Opbrengst

Wat levert het jou op om deel te nemen aan het intervisie netwerk voor dansdocenten? Door deelname aan het intervisie netwerk neem je jouw ontwikkeling als danseducatieprofessional serieus. Je maakt op gezette tijden (drie tot vier maal per jaar) tijd vrij om stil te staan bij jouw functioneren. Door de uitwisseling met vakgenoten krijg je een ruimere blik, verruimt je handelingsrepertoire en voel je je gesterkt/gesteund in je beroepsuitoefening.

Praktisch

Afhankelijk van de animo vinden er in 2017 één of meerdere intervisie netwerken voor dansdocenten plaats in verschillende regio's in Nederland. Een netwerk bestaat naast de begeleiding door Esther en Erik uit maximaal 8 dansdocenten.

Kosten per bijeenkomst bedragen € 35,-.

Aanmelden

Via het contactformulier kun je je aanmelden. Vul daarbij de volgende gegevens in:

1) naam

2) woonplaats/regio van voorkeur om bijeenkomst te houden

Wat is intervisie?

Intervisie is een beproefde werkwijze om een groep professionals te laten leren van werkervaringen. Bij intervisie staat de groep op een gestructureerde manier stil bij een werkinbreng van één (of meerderen) van de groepsleden. Het stellen van vragen speelt daarbij een belangrijke rol.